Proizvodnja

Proizvodnja drvenog uglja se odvija u savremenim pećima. U procesu suhe destilacije drveta nastali gasovi sagorevaju i stvaraju toplotnu energiju koja je pogonsko gorivo za rad peći. U horizontalno postavljenim retortama,napravljenim od specijalnih limova otpornim na visoke temperature odvija se proces pirolize drveta.

Radni ciklus ukljucuje sušenje,pirolizu drveta i i hladjenje.

Proces pirolize se odvija kroz  4 faze:,

 1. Sušenje drva:
 • temperatura ne prelazi 150 C,-
 • endotermna reakcija;
 • struktura drva se gotovo i ne mijenja.
 1. Pocetna faza raspadanja:
 • temperatura je od 150 C do 270C /275C;
 • reakcija je endotermna,
 • dolazi do procesa hemiceluloze i odvajanja fragmenata lignina;
 • mali molekularni proizvodi su nastali ( voda,ugljendioksid,metanol..)
 1. Faza pirolize:
 • temperatura je od 270C/275 C do 450C
 • reakcija je endotermna
 • postoji intenzivan proces raspadanja lignina,gdje se proizvodi glavno od raspadanja produkata i formira oblik uglja od ostatka.
 1. proces kaljenja:
 • temperatura je u rasponu od 450C do 550C
 • desavaju se i endotermalne i ezgotermalne (unutrasnje i vanjske) reakcije  paralelno

Sastav i svojstva termolize produkata zavisi o kvaliteti i vrsti drveta,velicine  sirovine,o pocetnoj vlažnosti,brzini zagrijavanja,trajanju sirovina koje su izložene razlicitim temperaturama,cirkulisanju plinskih para kroz slojeve drva i drugih faktora.

Homogenizaciju i ujednačenu  granulaciju našeg drvenog uglja omogućava sistem trostrukog prosijavanja dajući različite frakcije u zavisnosti od potreba kupaca.

BosnianEnglishGerman